Az Intelligens Erjesztés professzionális eszközei

(a nyugalomra vágyó felhasználóknak…)

KÍMÉLETES TERMÉBARÁT TECHNOLÓGIÁK

 

Ez egy globális  a teljes rendszert átfogó és végig kísérő nagyon kíméletes eljárás és folyamat, amit a józan ész és a természet törvényei alapján hoztunk létre, tiszteletbe tartva ezzel az ÉLŐ VILÁG szellemiségét.

Ennek szelemében cégünk megalkotta, levédette és azóta is folyamatosan fejleszti ennek technológiai hátterét.

Mit is jelent pontosan ez ?

Rendszerünkben a lejátszódó folyamatokban mindig hagyjuk érvényesülni a természetes utat, és csak ezt próbáljuk meg harmonizálni a kívánt végcélhoz. Ezáltal a terméket mindig csak a legszükségesebb mértékben terheljük meg. Feleslegesen nem törjük, nem nyúzzuk, nem sokkoljuk. Mindig csak apró lépésekben terelgetjük a kívánt cél felé, törekedve ezzel a nagyon magas minőségű végtermék megteremtésére. Ezt hagyományos módszerekkel szinte lehetetlen biztonságosan és reprodukálhatóan megvalósítani, ezért nagyon komoly tudást, technológiai és technikai hátteret igényel. Ennek érdekében ötvöztük a hagyományos jól bevált tradíciókat és tapasztalatokat a legújabb kutatási eredményekkel, valamint korunk technikai vívmányaival. Az egész alkalmazott technológiát  egy intelligens számítógépes rendszerre bíztuk, hogy a nyomon követhetőség és a biztonságos felügyelet  megvalósulhasson.

Mivel élő és intelligens anyaggal dolgozunk, ezt a tökéletes minőség érdekében csak hasonló szintű technológiával lehet és szabad feldolgozni.

Ez más szóval azt jelenti, hogy ÉLŐ anyagot, csak intelligens módon és intelligens eszközökkel kezeljünk, ha a prémium kategóriájába szeretnénk eljutni.

Csúcs terméket, csak csúcs nyersanyagból, csúcs technológiával és csúcs humán hátérrel lehet csak biztonságosan és reprodukálhatóan megteremteni.

 

Hatásai a következők:

 

 • Nagyobb üzem és technológia biztonság
 • Nincs túlhűtés, túlfűtés, hő sokk
 • Kíméletes természet azonos hő terhelés
 • Jobb és magasabb termék minőség
 • Egyszerűbb felügyelet és kezelés
 • Egyenletesebb hőmérsékletű hűtőközeg a rendszer minden pontján
 • Kedvezőbb energiafogyasztás ( energia megtakarítás )
 • Nyomon követhetőség
 • Távfelügyelet

A technológia részei

 

HŐHAGYÓ HŰTŐ FŐTŐ BERENDEZÉS

Egyedi fejlesztésű világszínvonalú technológia, hőszivattyús eljárással, hogy a környezetünket a legkisebb terhelés érje és a leggazdaságosabban tudjuk ezt fenntartani.

ERJESZTÉS TECHNOLÓGIAI CSŐHÁLÓZAT

Feladata a tartályok erjesztés technológiájához szükséges hűtő-fűtő közeg eljuttatásának biztosítása a hidraulikai moduloktól a tartályok hűtőpalástjába.

 

IZOTERMIKUS CSÖVES HŐCSERÉLŐ

Csöves hőcserélő, mely alkalmas a kért paraméterű must, cefre kívánt feldolgozási hőfokra való intenzív lehűtésére illetve intenzív felfűtésére. Az általunk gyártott standard berendezések 20-150 hl/óra must vagy cefre hűtésére, vagy fűtésére alkalmasok 6–10 0C hőfok változás esetében.

Segítségével a hűtőpalást nélküli tartályokban, csempés kádakban lévő borok is hűthetővé, illetve fűthetővé válnak, szüret idején lehetőség van a mustok intenzív hűtésére.

Használata, célszerű egy modern üzem számára, mert azonnali beavatkozási lehetőséget nyújt, ezért üzembiztonság növelő. Kritikus esetekben, mint a 2003 évi szüret, amikor nem volt ritka a 30 0C must, használata  nélkülözhetetlennek bizonyult a borászatok számára.

Felülete közvetlenül érintkezik a kezelt termékkel, ezért nagyon fontos tényező a megbízható anyagminő-ség, valamint az élelmiszer ipari alkalmazhatóság.

Berendezéseink a legszigorúbb higiéniai követelményeket is kielégítik, rendelkeznek HIGIÉNIAI MINŐSÍTŐ bizonyítvánnyal ( Sr: 04732 ).

TARTÁLY SZABÁLYZÓ MODUL

Feladata a tartályok erjesztés technológia csőrendszerében keringő hűtő-fűtő közegek áramlási irányának pozicionálása, valamint a tömegáramok idő és hőmérséklet függvényében történő szabályozása az automatikai modultól érkező vezérlő jelek alapján.

 

INTEGRÁLT AUTOMATIKAI  MODUL

Feladata a teljes vezérlési rendszer gyenge és erősáramú kiszolgálása. Felépítése mikrokontroller alapú egyedi elektronikai elemekből speciális erjesztés technológia feladatokra kihegyezve. Hozzá kapcsolódik az erjesztő térben elhelyezett lokális kezelő szerv, mely lehetőséget biztosít a tartályok közvetlen közelébe a beavatkozásra illetve a mért és kért értékek lekérdezésére.

A kijelzőn  megjelenő feliratok alapján nyomon követhető az aktuális vezérlési folyamat, mely a következő lehetőségeket tartalmazza.

 

 • Tartályok hőmérsékletének idő függvényében történő programozott szabályozása.
 • Tartály áztatószivattyúinak időtől függő programozott indítása.
 • Tartály hőmérsékletek, üzemállapotok jelzése.

OPCIÓBAN AJÁNLOT BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK

INTELLIGENS ERJESZTÉS SZABÁLYZÁS

Ebben az esetben a teljes vezérlési feladatott egy a központi ipari számítógép látja el. Erre a központi gépre van felfűzve minden a szabályzáshoz használt be és kimenő jel, mely egy előre beprogramozott logikai lépéssorozat alapján szabályozza a rendszert.

Berendezéshez tartozik egy IBM kompatibilis PC, WINDOWS alapú felhasználói felülettel, mely a Windowsban megszokott intelligens ablakozási rendszer alapján működik.

Tartalmazza a berendezések 3D és 2D folyamat ábráját, illetve a folyamat irányításához szükséges ablakozási rendszert. A képernyőn megjelenő folyamatábrán nyomon követhető az aktuális vezérlési folyamat. A megfelelő ikonra kattintva pedig lehetőség nyílik a beavatkozásra.

 

Számítógépes vezérlés adta lehetőségek a teljesség igénye nélkül:

 

 • Minden egyes tartály hőmérsékletének szabályozása.
 • Előredefiniált folyamatok, beállítások tárolhatósága idő és hőmérséklet függvényében.
 • Riasztások  (helyben és telefonon, SMS küldési lehetőséggel)
 • Felhasználói lista, jogosultságok kezelése, beavatkozási tevékenységek naplózása.
 • Adatgyűjtés, naplózás, elemzés.
 • Távoli elérési lehetőség (helyi hálózatból, vagy Interneten keresztül).
 • Erjesztési diagrammok felvitele, és lekérdezése.
 • Jogosultsági szinteknek megfelelő jelszavas védelmi rendszer.
 • Külső- (szabadtér) belső erjesztő tér hőmérsékletének figyelése.

 

Tartályonként megoldható (akár fajtánként) egy-egy előre beállított erjesztési diagram szerinti erjesztési folyamat. Ez a készítendő termék sajátságainak figyelembe vétele mellett,  egy  előre beállított  valós idő és hőmérséklet függvényében irányítja a rendszert, bár mennyi időre előre programozva. Megadható, hogy mikor menyi idő alatt és mennyi ideig hűtsön vagy, fűtsön, illetve az adott hőmérséklet elérése után meddig tartózkodjon ezen a hőfokon a must, és ezután milyen hőmérsékletre kerüljön. Lehetőség van akár egy előre specifikált függvény görbe alapján az erjesztési folyamat  leszabályozására. Egy előre beállított technológiai ciklus után, vagy közben figyelmeztetést küld a kezelőnek a monitorra a soron következő beavatkozás előkészítésére. (Pl. figyelem a következő napon kérem az élesztőt az 5 tankba) Beavatkozás után a program nyugtázható.

Fenti megoldással egy optimális erjesztési folyamat valósítható meg, aminek segítségével nagymértékben megnövekszik egy minőségi termék előállításának lehetősége, mert a lezajlott folyamat idő és hőmérséklet függvénye bármikor visszakereshető (grafikon formájában nyomtatható) és a  naplózott labor eredmények alapján levonhatók a megfelelő következtetések a termék kezelésének szempontjából.

Jogosultsági szintek hozzárendelésével, megoldható, hogy csak a megfelelő kódot ismerő személy tudjon módosítani az értékeken. Archiválhatóvá tehető minden befutott folyamat, így bármikor visszakereshető, vagy naplózható.

Lehetőség van  Internetes  csatlakozásra is, aminek segítségével szinte bárhonnan elérhető az üzem.

TARTÁLY ANALITIKA:

Cukor-alkohol konverzió felügyelet az erjedési dinamika figyelésére és szabályozására a tökéletes minősé-gű végtermék biztonságos előállítására. Használatával az erjedési dinamika folyamatosan nyomon követ-hető, bizonyos fázisok gyorsíthatóak, vagy lassíthatóak, a kívánt cél elérése érdekében.

Beállítható az optimális cukor fogyás mértéke, ezáltal elkerülhető az erjedés lassulása, vagy elakadása.

A cukor-alkohol görbe számítógépen rögzíthető, bármikor visszakereshető.

Technológiánk lehetőséget biztosít a tartályok töltési ( tárolási ) szintfigyelésére is, növelve ezzel a borászat biztonságát, mert a termék útja a beérkezéstől a végtermékig nyomon követhető és rögzíthető.

A ki és betárolások, házasítások kezelése és naplózása sokkal egyszerűbbé és könnyebbé válik.

Kísérleti technológiánkat 2005 óta teszteljük, és azóta is folyamatosan fejlesztjük.

TANALITIKAHAGYÓ  2000/2B + TARTÁLY ANALITIKAI MODUL

Feladata a tartályok irányított erjesztés technológiájához szükséges inert gáz ( CO2, N ) elosztása és egy előre definiált program alapján ennek megfelelő mennyiségben történő tartályokba jutatása, biztosítva ezzel a teljes reduktív technológia alkalmazását, ezáltal a gyümölcsökre leginkább jellemző aroma anyagok megőrzését.

 

INERT GÁZKÖZPONT ÉS ERJEDÉSI ANALITIKA:

Ez egy univerzális és a teljes erjesztési és tárolási folyamatot átfogó komplex technológia. Két nagyon fontos  fő részből tevődik össze, teljesen  új irányt és új lehetőséget adva a borász számára a biztonságos erjesztéshez és a biztonságos bor tároláshoz.

Technológiánk, ismereteink szerint a piacon lévő legkomplexebb és legmodernebb.

 

Részei:

1. Erjedési CO2 felügyeleti rendszer. Az erjedés folyamán felszabadult CO2 folyamatos mérése és figyelése. Az ebből számolt cukor fogyás mértékében az erjedési hőmérséklet változtatásával egy ideális erjedés számítógép által dokumentált levezetése.

2. A tárolás valamint az érlelés folyamán egy jó reduktív technológia esetében elengedhetetlen a védőgá-zok használata. A gyakorlati alkalmazás folyamán ezt eddig tartályonként manuálisan oldották meg, ami üzembiztonság szempontjából nem volt mindig a legszerencsésebb megoldás. Rendszerünk ezt a láncszemet kívánja kiegészíteni, azáltal hogy egy teljesen automatikus előre programozható lehetőséget ad a borász számára az inert gázok adagolásához. Mivel az adagolási ciklus idő, és a beadagolt gáz mennyisége akár több hónapra is szabadon definiálható, nagymértékben megnő az üzembiztonság.  Ezt valósítja meg az alkalmazott technológiánk. Feladata a tartályok irányított erjesztési technológiájához szükséges inert gáz ( CO2, N ) egy előre definiált program alapján  megfelelő mennyiségben történő automatikus tartályokba jutatása, biztosítva ezzel a teljes reduktív technológia alkalmazását, ezáltal a gyümölcsökre leginkább jellemző, íz és aroma anyagok megőrzését.

 

Külön  opcióban van lehetőség a tartályok töltési ( tárolási ) szintfigyelésére is, növelve ezzel a borászat biztonságát, mert a termék útja a beérkezéstől a végtermékig nyomon követhető és rögzíthető.

A ki és betárolások, házasítások kezelése és naplózása sokkal, biztonságosabbá egyszerűbbé és könynyebbé válik. Egy fejtés, vagy házasítás alkalmával például a számítógépen  kijelölhető, hogy melyik tartályból hová szeretnék fejteni ezt milyen módon ( zárt, nyitott ), és milyen védőgázzal. Ekkor a rendszer megvizsgálja, hogy az adott tartályok milyen töltési szinten vannak és ennek megfelelően  a szükséges mennyiségű védő gázt bejutatja a fogadó tartályba, majd figyelmeztet, a szivattyú csatlakoztatására, a csapok nyitására és a fejtés indítására. Speciális esetben akár megadható az átfejteni kívánt bor mennyisége is. Ekkor a befejtett mennyiség után a rendszer automatikusan kikapcsolja a szivattyút, és figyelmezteti a kezelőt. Természetesen minden folyamat naplózott és letárolt, ami alapján utólag minden nyomon követhetővé válik további plusz lehetőséget adva ezzel a minőség biztosítás számára. A program minden egyes megkezdett lépés előtt egy súgó fáj alkalmazásával segítséget, nyújt az adott folyamat biztonságos elvégzéséhez. ( Ezt a technológiát üzemeltető vezetőnek kell kitöltenie, mintegy „Irányelvet” a folyamat biztonságos elvégeztetése érdekében ) A program úgy is definiálható, hogy a feladat csak akkor engedélyezett, ha az irányelvek mindig elolvasásra és nyugtázásra kerültek.

Ez különösen fontos aktivizálni egy betanulási időszakban, valamint bizonyos periódusonként, hogy ne váljon monotonná és rutinszerűvé a munka, megkönnyítve és ellenőrizve ezzel munkatársaink és saját magunk életét.

 

CO2 AROMÁTOR :

Az erjedés folyamán a távozó széndioxid jelentős mennyiségű gyümölcs aromát ragad magával. Minden klasszikus erjesztés esetében ez tapasztalható, ha belépünk egy erjesztő térbe. A levegőben észlelhető aromák  intenzitása elsősorban attól függ, hogy milyen erjesztési hőmérsékletet alkalmazunk. Eljárásunk valójában ezen távozó aromák visszafogását valósítja meg. Gyakorlati lényege, hogy a távozó CO2 gázokat -10, -5 fokos hőmérsékleten kondenzáltatjuk, majd egy gázmosón keresztül visszajutatjuk az erjedő közegbe. Ez technológiailag egy elsődleges illat és aroma anyagokban gazdagabb végterméket eredményez.