A Jövedéki törvény módosítása új fogalmat vezet be a jövedéki szabályozásba, mint például a párlat, a magánfőzés és az ezzel összefüggően a magánfőző fogalmát.

– Párlat: a bérfőzés és magánfőzés keretében előállított 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék.

– Bérfőzés: a párlat szeszfőzdében a bérfőzető részére történő előállítása.

 

A bérfőzést végző szeszfőzdében (a továbbiakban: szeszfőzde) bérfőzés keretében 50 liter mennyiségig adómentesen, 50 liter mennyiség felett a teljes adómérték megfizetésével lehet bérfőzött párlatot előállíttatni. Az 50 liter bérfőzött pálinkának továbbra is az 50 liter 86 térfogat-százalékos gyümölcsszesz felel meg.

Az előzőekben foglaltaktól eltérően, az eladásra szánt bérfőzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére értékesítésre kerülő bérfőzött párlatot – tekintetében meg kell fizetni a teljes adómértéket, amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú bérfőzött párlat esetében 1 380 forint.

Az adómentesen lefőzethető 50 liter mennyiségű párlat kizárólag a bérfőzető háztartásában való személyes fogyasztás céljára szolgálhat, kivéve, ha az alkoholtermék adóraktárnak, vagy – a magánfőzőnél ismertettek szerint – kistermelőként kerül értékesítésre. A kistermelői értékesítésre kerülő párlat mennyisége után meg kell fizetni a bérfőzetőnek a teljes adómértéket, és párlat zárjeggyel kell ellátnia.

A bérfőzött párlat utáni adó összegét a szeszfőzde állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől. A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot köteles adni a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván kistermelőként – a magánfőzőnél ismertetettek szerint – értékesíteni, és hogy magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.

A szeszfőzde a bérfőzető részére egyszerűsített kísérő okmányt állít ki, amely igazolja az adó megfizetését, illetve az adóraktárban történt előállítást. A kísérő okmány egyben a terméket igazoló okmány is. A szeszfőzde által a bérfőzető részére kiállított származási igazolvány az átvételt követő 15 évig alkalmas a főzető birtokában lévő párlat származásának igazolására. A 15 év letelte után 2 évente meghosszabbítható.

Egy tárgyéven belül, a 18. életévét betöltött természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Az egy háztartáson belül élőknek vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni, illetve előállítani.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 50 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Kihozatali arányszámok (100 kg alapanyagra /100 liter szőlőborra/ számítva)

Alapanyag megnevezése Párlat mennyisége (liter, tiszta szesz)

Cseresznye 4.0
Meggy 5.0
Kajszibarack 6.0
Szilva 7.0
Körte 4.5
Alma 5.0
Őszibarack 4.0
Vegyes 6.0
Birs 4.5
Bodza 3.0
Erdei gyümölcs 3.0
Szőlőtörköly 6.0
Aszútörköly 6.0
Borseprő 8.0
Szőlőbor 9.0
Szőlő 8.0

A párlat zárjegy

A párlat zárjegy 80×16 mm-es téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági nyomattal ellátott adóügyi jelzés, benne ugyanezen szín használatával Merkúr embléma található. A zárjegyen a „Párlat zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű.

A magánfőző esetében a fentiek szerinti bejelentés minősül zárjegy megrendelésének. Az igényelt zárjegyet a vámhatóság a magánfőző részére a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az adót megfizették.

Bérfőzető esetében a zárjegy megrendelésnek a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott adattartalmú – a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban benyújtott – kérelem minősül. Az igényelt zárjegyet a vámhatóság a bérfőzető részére a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az adót megfizették. A bérfőzető az adó megfizetésének igazolásán túlmenően a bérfőzést végző szeszfőzde által kiállított származási igazolványt is köteles a vámhatóságnak bemutatni.

A párlat zárjegyek előállítási költségének a bérfőzetővel és a magánfőzővel (a továbbiakban együtt: eseti zárjegyfelhasználó) való megfizettetését, továbbá a párlat zárjegyeknek az eseti zárjegyfelhasználók részére történő rendelkezésre bocsátását a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalok útján végzi.

A párlat zárjegy-előállítási költségét az eseti zárjegyfelhasználó a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén befizetéssel, vagy készpénz-átutalási megbízással, átutalással teljesítheti. A párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén, két példányban kiállított jegyzék felvétele mellett történik.

Az átvett zárjeggyel az eseti zárjegyfelhasználó nem köteles a vámhatóság felé elszámolni, de az átvett zárjegyeket a legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására. A párlat zárjegy igazolja, hogy a magánfőzés vagy a bérfőzés keretében előállított – értékesítésre szánt – párlat tekintetében az adót megfizették. Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet – az eddigi szabályozással összhangban – úgy köteles felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen.

forrás: www.vam.gov.hu