Berendezéseink fejlesztésénél alapvető célunk az Európában magyar termékként levédett pálinka névhez egy olyan magas minőségű végtermék létrehozására képes komplex irányítási és felügyeleti technológia kidolgozása, mely a gyümölcs beérkezésétől a fogyasztóig végig kíséri és nyomon követi a termék útját. Biztosítva a jól feldolgozott és jó minőségű gyümölcs cefréből aromákban gazdag párlatok előállításának lehetőségét, teljesen kontrolált formában. Kielégítve ezzel a legmagasabb minőségbiztosítási rendszerek elvárásainak követelményeit.

Mint nevéből is kitűnik ez egy teljesen komplex rendszer, amely tartalmazza a pálinkafőzéshez szükséges teljes technológiai folyamatok irányítását és felügyeletét.

A rendszert négy egymástól függetlenül is működőképes modulból építettük fel, amelyek a következők.

„CSŐSZ” – gyümölcs feldolgozás

„PÁSZTOR” – erjesztés vezérlés

„RÉVÉSZ” – lepárlás vezérlés

„SZÁM-HAGYÓ” – raktárkészlet és jövedéki nyilvántartás

A modulok név választásánál is tudatosan törekedtünk az adott feladatra leginkább jellemző magyar kifejezések használatára, hangsúlyozva ezzel is a hazai innovációt.

Felismerve a feldolgozott és felhasznált anyagok Élő voltát, fejlesztéseink folyamán olyan termék és természetbarát megoldások alkalmazását tartottuk elsődlegesnek, ami lehetőséget biztosít a teljes technológia alatt egy finom, lágy feldolgozásra.

Ennek a „Szellemében” vezettük be a „Termékbarát Technológiák” szlogent, amelyet folyamatosan alkalmazzuk rendszereinkben.

„CSŐSZ” gyümölcs feldolgozás felügyelő és vezérlő rendszer

A modul biztosítja az üzembe beérkező gyümölcs biztonságos ellenőrzött módon történő feldolgozásának lehetőségét.

Főbb jellemzői:

Mérlegelés, fotózás, rendszám azonosítás, fuvarlevél nyilvántartás, digitális jegyzet

Gyümölcs minta érzékszervi, valamint labor adatainak rögzítése.

Feldolgozás (mosás, válogatás, aprítás, darálás)

Cefre útvonal kiválasztás (manuális, vagy automatikus)

Erjesztő tartály töltés felügyelet (opcióban szabályzás, szint, mennyiség mérés)

Automatikus betárolás (opcióban)

Automatikus kitárolás (opcióban) erjesztő rendszerrel közösen

Automatikus üst töltés (opcióban) erjesztő rendszerrel közösen

Savazás (pH. beállítás)

Élesztőzés (felügyelet, naplózás) opcióban adagolás szabályzás

Tápsózás (felügyelet, naplózás) opcióban adagolás szabályzás

Pektin bontás (felügyelet, naplózás) opcióban adagolás szabályzás

A teljes gyümölcs feldolgozás vezérlését egy előre elkészített számítógépes algoritmus alapján szabályozzuk, amely teljesen üzem specifikus. A kért folyamat kiválasztása után (pl. szilva 1. feldolgozása), a számítógép megtervezi az ehhez szükséges útvonalat, megvizsgálja a szelepek állapotát, majd kirajzolja a nyomvonalat és a szükséges folyamatot. Az automatizálási szintnek megfelelően pozícionálja a szelepeket, vagy utasításokat ad ezek elvégzéséről. A kezelő által elvégzett kapcsolások (golyós szelepek nyitása, zárása) után a kezelőnek nyugtáznia kell az elvégzett feladatot. Ha az áramlás szabad utat kapott a számítógép egy külön utasításra elindítja a vezérlést. Abban az estben, ha befejeződött az elindított folyamatot a berendezés automatikusan leállítja a rendszert és külön jelzést ad, majd figyelmeztet a következő technológiai lépés előkészítésére.

„PÁSZTOR” intelligens erjesztés felügyelő és vezérlő rendszer.

A modul biztosítja a jól feldogozott gyümölcs biztonságos erjesztésének megvalósítását.

Főbb jellemzői:

Ez egy dinamikusan változtatható intelligens vezérlési rendszer, mely a termék mindenkori mikrobiológiai sajátosságaihoz rugalmasan alkalmazkodik, ezáltal a legkíméletesebb és ugyanakkor a legbiztonságosabb kezelést teszi lehetővé, elkerülve esetleg egy visszafordíthatatlan káros folyamat kialakulását. A rendszert felhasználói oldalról gyakorló szakemberek szemszögéből nézve terveztük. Megjelenése leginkább egy interaktív számítógépes animációs játékhoz hasonlít, de a játékos kezelőfelület mögött nagyon komoly folyamatirányítási rendszer dolgozik. Kezeléséhez nem szükséges számítógépes ismeret, mert a menü felépítése egyértelmű és logikus. Használata pár óra alatt egy átlagember számára elsajátítható. Teljes vezérlést az erre a feladatra fejlesztett központi ipari számítógép látja el. Erre a gépre van felfűzve minden a szabályzáshoz használt be- és kimenő jel, mely egy előre definiált logika alapján irányítja a rendszert. A berendezéshez tartozik egy IBM kompatíbilis PC Windows alapú felhasználói felülettel, mely a Windowsban megszokott intelligens ablakozási rendszer alapján működik. Tartalmazza a berendezések és a technológia valósághű térbeli ábrázolását, technológiai folyamatábráját, illetve az irányításhoz szükséges ablakozási rendszert. A képernyőn megjelenő folyamatábrán nyomon követhető az aktuális vezérlési folyamat. A megfelelő ikonra kattintva pedig lehetőség nyílik a beavatkozásra, vagy az adatok lekérdezésére.

Felépítése tudása és formai kialakítása megegyezik a lepárlás felügyelő rendszerrel.

„RÉVÉSZ” intelligens lepárlás felügyelő és vezérlő rendszer.

A modul biztosítja a leerjesztett cefre megfelelő minőségű végterméké történő lepárlásának vezérlést és folyamat irányítását.

Főbb jellemzői:

Távoli elérés/vezérlés akár interneten vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is

Egy kezelő több főzde kapcsolat egyszerre

Automatizált/felügyelet nélküli főzés vezérlés

Adatbázisban tárolt adatok, adat megőrzés, adatok vissza keresése

Adminisztrációs műveletek, naplózás

Recepttúrák egyszerű szerkesztése

Paraméterezhetőség

Általános rendszer bármely főzdére

Riasztások, jelzések lokálisan, interneten vagy akár sms-ben

Egyszerű felhasználó barát látványos kezelő felület

Több nyelvűség

Integrálható az erjesztés vezérléssel

A cefre betöltése után az előre megadott paraméterek alapján a főzőmester felügyelete mellett teljesen automatikusan levezeti a lepárlási folyamatot. Főzés közbeni mintavételezés és kóstolás mellett a lepárlás kontrolálható, ha szükséges a paraméterek menetközben megváltoztathatóak, optimalizálva ezzel a lepárlás folyamatát az előállítandó termék magas minőségi követelményéhez.

Előre definiált receptúrák szerint a cefre tulajdonságait figyelembe véve megadhatók a késztermékre vonatkozó különböző minőségi elvárások. (Elő-, közép- és utópárlatok %, fűtési teljesítmény szintek, deflegmátor hőmérséklete, vég hűtés hőmérséklete stb.)

Az áron kívül rendszerünk óriási előnye, hogy a felhasználó felülete a technológiát alkotó összes lényeges elemét tartalmazza 3D elrendezésű valósághű térbeli ábrázolással, dinamikus magyar, vagy idegen nyelvű kezelő felülettel, ezért kezelése egyszerű, átlátható és teljesen logikus.

Rendszerünk egységes kezelő felülettel integrálható az erjesztési technológia szintén számítógépes felügyeletéhez, így a két rendszer egymástól függetlenül, de teljesen azonos módon egy rendszer keretében kezelhető.

„SZÁMADÓ” Jövedéki és készlet nyilvántartó rendszer.

A modul segítségével nyilvántartás vezethető a főzde működéséről, valamint a tárolt adatok alapján biztosítja a jövedéki adó gyors és egyszerű bevallását.

Főbb jellemzői:

A modul négy feladat elvégzésére alkalmas.

termelési nyilvántartás

Alapanyagok nyilvántartása

Cefre életútjának folyamatos naplózása

Pálinka adatainak adminisztrálása

kereskedelmi nyilvántartás

Beérkező anyagok naplózása

Adás-vétel nyomon követése

Ügyfelek nyilvántartása

KEA vezérlés

A tárolt adatok alapján adóbevallás elkészítése

A bevallás KEA rendszerben történő elektronikus elküldése

Az elküldött bevallások adatainak lekérdezése ellenőrzése

Okmányok előállítása

Meglévő adatok alapján termeléshez szállításhoz stb. szükséges okmányok előállítása

Az okmányok nyomtatása vagy elektronikus továbbítása

A négy feladat elvégzését egy könnyen használható egyszerűen átlátható szoftver segíti. A program adatbázisban tárol minden adatot melyből gyorsan előkereshetőek és nyomon követhetőek. Az adatbázis integritása és konzisztenciája folyamatosan ellenőrzött, adatvesztéstől védett. Az adatbázisban tárolt adatok alapján képes kitöltve előállítani a forma nyomtatványokat, és azokat ki is nyomtatja, illetve elektromos úton tovább küldeni (email, web). Az előzőleg már felvitt adatok alapján el tudja készíteni a VPOP felé küldendő állományokat, illetve a KEA rendszeren keresztül akár továbbítani is tudja. Mind ezt automatizálva is hetente, illetve havonta a felhasználó beállításai szerint.